E-DEFTER,E-FATURA VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİMİT VE GEÇİŞ TARİHLERİ

E-FATURA,E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN HAD VE SÜRELER. E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2016, 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2017, 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2018, Tarihlerinde e-fatura ve e-defter uygulaması kapsamına geçmiş olacaklardır. İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması: E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’ de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU. 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 433 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliğ ile yürürlüğe giren E-Arşiv Fatura uygulaması ile ilgili 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 443 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon TRY ve üzerinden olan mükellefler 01.01.2017 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak, internet üzerinden yaptıkları satışlarda sadece (özellikle) bilet, sigorta poliçesi v.b. belgeleri düzenleyenlerin zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayıp, isterlerse e-Arşiv başvurusu yaparak uygulamaya geçmeleri mümkündür. YAŞAR İLBAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ

E-posta Girişi